Hasznos tippek

Hogyan szüntethető meg egy biztosítási szerződés?

1. Érdekmúlással.

A biztosítási szerződés éredmúlással szűnik meg, ha a szerződőnek nem áll érdekében fenntartani a szerződést, azaz  megszűnik a biztosítási érdek. A vagyontárgy eladása vagy megsemmisülése, a vállalkozói tevékenység megszüntetése , a bérleti szerződés felmondása, elegendő ok arra, hogy a biztosítási szerződés megszüntetését kérjük. Ilyenkor a megszűnés okát igazoló dokumentumot be kell mutatni (pl. adásvételit)


2. Felmondással.

Mind a szerződő, mind a biztosító élhet a felmondás jogával. Biztosítási évforduló előtt, legalább 30 nappal, írásban, mindkét fél indoklás nélkül felmondhatja a biztosítási szerződést. A felmondást egy erre a célra készített formanyomtatványon, aláírva, (cég esetén cégesen aláírva) küldjük be, a kötvényszám és a többi szükséges adat megadásával.

 

3. Közös megegyezéssel.

Ha mindkét fél megegyezik ebben, közös megegyezéssel szűnik meg a biztosítási szerződés, Ritkán és indokolt esetben fordul elő. 


4. Díjnemfizetéssel.

Megszűnhet a biztosítási szerződés díjnemfizetéssel is.  A biztosítási törvény szerint a szerződés megszűnik, ha az esedékességtől számított 30. nap elteltével, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a biztosított halasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette.  A biztosítók ettől az ügyfél javára eltérnek a folytatólagos díjú szerződéseknél, és legtöbbször az esedékességtől számítva,  60 nap türelmi időt alkalmaznak a díj befizetésére. 

Fontos tudni, hogy a díjnemfizetéssel megszűnt szerződések esetén a biztosító a biztosítási évfordulóig követelheti a díjat, amit ügyvédi felszólítással, fizetési meghagyással akár egy egyszerű lakásbiztosítás díjnemfizetése esetén is megtehet. A békesség kedvéért ne válasszuk ezt a megoldást és inkább a rendes felmondás jogával éljünk.