Általános felelősségbiztosítás

Általános felelősségbiztosítás
Az általános felelősségbiztosítás azokra a károkra nyújt fedezetet, a feltételben leírt módon, amiért a biztosított vállalkozás a magyar jog szerint felelősséggel tartozik. Tehát a  másoknak okozott kárt téríti.

Főbb területei:

- Tevékenységi felelősségbiztosítás: Szerződésen kívül okozott személysérüléses és dologi károkat térít.


- Munkáltatói felelősségbiztosítás:A biztosítottal munkaviszonyban álló személyek munkabalesete során azokat a károkat téríti, amelyért a munkaadó felelőssé tehető.

- Szolgáltatói felelősségbiztosítás: A biztosított szolgáltatása végzése közben, illetve hibás teljesítése során a magbízónak okozott károkat téríti.

- Termékfelelősség: Akkor térít, ha a  biztosított vállalkozás által gyártott, importált vagy forgalmazott hibás termék személysérülést vagy dologi kárt okoz és a biztosított kártérítési kötelezettsége a termékfelelősségi törvény alapján fenn áll.

Környezetszennyezési felelősségbiztosítás: Azokat a váratlan, véletlen, előre nem látható módon bekövetkezett környezetszennyezési károkat téríti, amit a biztosított tevékenységével, vagy környezetszennyező anyagok előállításával, kibocsátásával okoz és amiért a magyar polgári törvénykönyv alapján felelőssé tehető.