Szállítmánybiztosítás

Szállítmánybiztosítás


CMR

A nemzetközi, közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás.
Az ezzel a tevékenységgel foglalkozó fuvarozók számára a CMR egyezmény írja elő, hogy mikor, milyen mértékben van kártérítési kötelezettsége a fuvarozónak a szállított áru sérülése,  elveszése, megsemmisülése esetén az áru tulajdonosa felé. Ezektől a károkra nyújt fedezetet a CMR biztosítás.
A biztosítás díja a választott kártérítési limittől és a fuvareszközök számától és típusától függ.BÁF

A belföldi árufuvarozók felelősségbiztosítása
A belföldi fuvarozással foglalkozó cégeket védi azoktól a károkozásoktól, amikor a szállított áru váratlanul, véletlenül balesetszerűen károsodik, és amelyért mint fuvarozó, kártérítési felelősséggel tartozik.
A BÁF a CMR biztosítás belföldi párja.Nemzetközi szállítmánybiztosítás


A szállított áru megóvásában érdekelt fél köti, a feladó, a címzett vagy a szállítmányozó. Lehet 1 utas, vagy keretszállítmány biztosítás, amikor az éves forgalom alapján állapít meg díjat a biztosító.
Miután a CMR egyezmény alapján limitált a fuvarozó kártérítési felelőssége, másrészt nem minden árukárért felelős, az áru tulajdonosának akkor is érdemes szállítmánybiztosítást kötnie, ha különben fuvarozóval végezteti az áruszállítást
Belföldi szállítmánybiztosítás
Hasonlóan a nemzetközi szállítmánybiztosításhoz, az áru tulajdonosa köti ezt a típusú biztosítást belföldi szállításokra és akár egyetlen útra is, vagy az éves forgalom alapján, keretszerződésként.  A felrakodástól a megérkezésig tartó időszakban az áru sérülése, elveszése komoly kárt jelenthet, amire fedezetet nyújt a belföldi szállítmánybiztosítás.Tgk szállítmánybiztosítás


Teljes nevén : Rendszeres áruszállítások átalány vagyonbiztosítása
Azoknak a szerződőknek, akik egész évben rendszeresen, saját fuvareszközzel, saját árut szállítanak. Az éves forgalomtól függetlenül, a szállítóeszközök típusa és darabszáma határozza meg a díjat. A szerződéskötéskor meghatározott rendszámokra és kártérítési limitre szól a fedezet. Kényelmet jelent, hogy a  szállításokat nem kell bejelenteni.Szállítmányozói felelősségbiztosítás 


A szállítmányozó, aki megszervezi a fuvart a megbízó és a vevő között, felelősséggel tartozik a tevékenysége során azokért a károkért, amit a rosszul megkötött fuvarozási szerződésekkel, az egyéb szolgáltatások során okozott károkkal vagy a vámszabályok be nem tartásával okoz a megbízójának.
A szállítmányozói felelősségbiztosítás ezekre a károkra nyújt fedezetet.